Technik handlowiec

Technik handlowiec należy do zawodów typowo usługowych. W procesie kształcenia zwraca się uwagę na znaczenie istotnych dla przyszłego handlowca postaw i cech, w szczególności takich jak: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, zamiłowanie do porządku, odpowiedzialność, dokładność, systematyczność w działaniu. Ważną cechą handlowca jest odpowiednia prezencja oraz chęć ciągłego aktualizowania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności. W wyniku kształcenia absolwent otrzymuje odpowiedni zasób wiedzy ogólnej i zawodowej, który daje podstawę do podjęcia pracy, jak również możliwość szybkiego przekwalifikowania się w różnych sytuacjach życiowych.
W ramach swoich zadań zawodowych, handlowiec m.in. wyszukuje dostawców towarów, usług, materiałów i surowców oraz odbiorców towarów, usług, wyrobów gotowych. Kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi z nimi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych. Handlowiec stosuje różne formy i techniki sprzedaży, w zależności od szczebla obrotu towarowego (sprzedaż producenta, hurt lub detal), rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta. Do obowiązków handlowca należy dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, a także analizowanie stanu zapasów towarowych. Handlowiec samodzielnie lub współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa może prowadzić również inne działania, np. w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, analizy kosztów handlowych i wiele innych.

W cyklu nauczania uczniowie odbywają praktykę zawodową.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

Okres nauki w Technikum Nr 1 wynosi 5 lat.