Technik usług kelnerskich

Technik usług kelnerskich (nowość) to jeden z najważniejszych zawodów gastronomicznych, który w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność i jest poszukiwany na rynku pracy, co jest spowodowane rosnącym zainteresowaniem konsumentów usługami gastronomicznymi, także organizowaniem w lokalach coraz większej liczby przyjęć rodzinnych, biznesowych oraz korzystaniem z cateringu. Technik usług kelnerskich pracuje w ciągłym kontakcie z ludźmi, poznaje zwyczaje i kulturę różnych narodów, pogłębia umiejętności językowe. Fachowa obsługa ma ogromny wpływ na renomę zakładu gastronomicznego, dlatego też właściciele restauracji wciąż poszukują profesjonalnych techników usług kelnerskich.

Podczas zajęć nabywamy umiejętności zawodowe: fachowej i kompleksowej obsługi gości w zakładach gastronomicznych, obsługi przyjęć okolicznościowych, przygotowania sali konsumenckiej do obsługi gości, obsługiwania gości z wykorzystaniem różnych systemów obsługi, obsługiwania gości z wykorzystaniem różnych systemów obsługi, serwowania potraw i napojów różnymi metodami i technikami, posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi, sporządzania potraw i napojów w obecności gości.

Praktyka zawodowa odbywa się w renomowanych restauracjach, obiektach hotelarskich oraz innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie.

W ramach projektów unijnych uczniowie mogą odbywać staże zawodowe w Irlandii, Austrii, Grecji, Niemczech, Portugalii i we Włoszech.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:
HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich.
HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych.

Okres nauki w Technikum Nr 1 wynosi 5 lat.