Technik usług kelnerskich

Technik usług kelnerskich to zawód, który zyskuje coraz większą popularność i jest poszukiwany na rynku pracy, co jest spowodowane rosnącym zainteresowaniem konsumentów usługami gastronomicznymi, także organizowaniem w lokalach coraz większej liczby przyjęć rodzinnych, biznesowych oraz korzystaniem z cateringu.

Technik usług kelnerskich pracuje w ciągłym kontakcie z ludźmi, poznaje zwyczaje i kulturę różnych narodów, pogłębia umiejętności językowe. Fachowa obsługa ma ogromny wpływ na renomę zakładu gastronomicznego, dlatego też właściciele restauracji wciąż poszukują profesjonalnych techników usług kelnerskich.

Podczas zajęć uczeń nabywa umiejętności zawodowe: fachowej i kompleksowej obsługi gości w zakładach gastronomicznych, obsługi przyjęć okolicznościowych, przygotowania sali konsumenckiej, obsługiwania gości z wykorzystaniem różnych systemów obsługi, serwowania potraw i napojów różnymi metodami i technikami, posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi, sporządzania potraw i napojów w obecności gości.

Praktyka zawodowa odbywa się w renomowanych restauracjach, obiektach hotelarskich oraz innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, należą: język polski, język angielski, matematyka; geografia lub informatyka (pod uwagę będzie brana wyższa ocena).

W zawodzie technik usług kelnerskich będzie realizowany jeden przedmiot ogólnokształcący na poziomie rozszerzonym: język angielski.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

  • HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich
  • HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych.

Okres nauki w Technikum Nr 1 wynosi 5 lat.