Terminy egzaminów

Rok szkolny 2019/2020

KLASAKWALIFIKACJARODZAJTERMIN
absolwent – Technik handlowiecA.22.część pisemna10 styczeń 2020 r. 
godz. 1200
4 E – Technik spedytorA.28.część praktyczna9 styczeń 2020 r. 
godz. 900
4 E – Technik spedytorA.29.część pisemna10 styczeń 2020 r. 
godz. 1200
4 E – Technik spedytorA.29.część praktyczna9 styczeń 2020 r. 
godz. 1300
4 A – Technik ekonomistaA.36.część pisemna10 styczeń 2020 r. 
godz. 1200
4 A – Technik ekonomistaA.36.część praktyczna17 styczeń 2020 r. 
godz. 900
4 B, absolwent – Technik hotelarstwaT.11.część praktyczna9 styczeń 2020 r. 
godz. 900
4 B – Technik hotelarstwaT.12.część pisemna10 styczeń 2020 r. 
godz. 1200
4 B, absolwent – Technik hotelarstwaT.12.część praktyczna9 styczeń 2020 r. 
godz. 1300
4 C, 4 D – Technik żywienia i usług
gastronomicznych
T.15.część pisemna10 styczeń 2020 r. 
godz. 1200
4 C, 4 D – Technik żywienia i usług
gastronomicznych
T.15.część praktyczna9 styczeń 2020 r. 
godz. 1300
2 A – Technik ekonomistaAU.35.część pisemna23 czerwiec 2020 r. 
2 A – Technik ekonomistaAU.35.część praktyczna24 – 26 czerwiec 2020 r.
2 B – technik hotelarstwaTG.12.część pisemna23 czerwiec 2020 r. 
2 B – technik hotelarstwaTG.12.część praktyczna22 czerwiec 2020 r.
III C – Technik żywienia i usług
gastronomicznych
TG.07.część pisemna23 czerwiec 2020 r. 
III C – Technik żywienia i usług
gastronomicznych
TG.07.część praktyczna27 czerwiec – 9 lipiec 2020 r.
III ku – kucharzTG.07.część pisemna23 czerwiec 2020 r. 
III ku – kucharzTG.07.część praktyczna27 czerwiec – 9 lipiec 2020 r.
III D – Technik handlowiecAU.20.część pisemna23 czerwiec 2020 r. 
III D – Technik handlowiecAU.20.część praktyczna27 czerwiec – 9 lipiec 2020 r.