Test diagnostyczny

EGZAMIN MATURALNY
TEST DIAGNOSTYCZNY – MARZEC 2021

Język polski – poziom podstawowy:

Matematyka – poziom podstawowy:

Język angielski – poziom podstawowy:

Język hiszpański – poziom podstawowy:

Język niemiecki – poziom podstawowy:

Język rosyjski – poziom podstawowy:

Język angielski – poziom rozszerzony: