Ubezpieczenie

Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze na rok szkolny 2021/2022 firmy ubezpieczeniowej InterRisk TU S.A. – wariant II z sumą ubezpieczenia – 21.000 zł.

Składka wynosi 45,50 zł