Ubezpieczenie

Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze na rok szkolny 2020/2021 firmy ubezpieczeniowej STU ERGO HESTIA S.A. – wariant II z klauzulami dodatkowymi z sumą ubezpieczenia – 15.000 zł.

Składka wynosi 48,50 zł