FORMULARZ ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  Zasady funkcjonowania formularza:

  • Zgłoszenia dokonywane za pomocą formularza na stronie https://zs1.net/whistleblowing są bezzwłocznie, automatycznie przesyłane na adres e-mail sygnalisty powołanego w szkole.
  • Celem umożliwienia rzetelnego zbadania i podjęcia właściwej reakcji na zgłoszenie, powinno ono zawierać przynajmniej następujące elementy:
   • naturę zaobserwowanej nieprawidłowości;
   • opis zdarzenia;
   • osoby zaangażowane w zgłaszana nieprawidłowość;
   • o ile to możliwe, wskazywać na dokumenty które mogą potwierdzić nieprawidłowość.
  • Strona z formularzem nie posiada żadnych wbudowanych mechanizmów umożliwiających identyfikację nadawcy. Połączenia ze stroną nie są logowane, a adres IP oraz numer MAC nadawcy nie są identyfikowane, zapisywane, przetwarzane, udostępniane ani przesyłane. Danych takich nie otrzymuje również odbiorca zgłoszenia.
  • Formularz umożliwia dokonywanie zgłoszeń w sposób anonimowy. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że dobrowolne pozostawienie danych kontaktowych przez nadawcę zgłoszenia umożliwiłoby powiadomienie nadawcy o sposobie załatwienia sprawy, oraz ewentualny kontakt w sytuacji, gdy do rzetelnego rozpatrzenia zgłoszenia potrzebne są dodatkowe informacje.