Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

Wyciąg z komunikatów dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji Zima 2023 r. – Formuła 2012, Formuła 2017 oraz Formuła 2019.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi
powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania
rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania
egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych […] oraz może mieć kalkulator prosty*.


* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.


Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji Zima 2023 r.- Formuła 2012, 2017 oraz 2019.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w zestawieniu konkretnego egzaminu (kliknij na swoją formułę i znajdź na liście odpowiednią kwalifikację): Formuła 2012 i Formuła 2017, Formuła 2019

Pełna treść komunikatów dostępna jest na stronie https://cke.gov.pl w zakładce: Egzaminy zawodowe -> Formuła egzaminu -> Harmonogram, komunikaty i informacje.