Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

Wyciąg z komunikatu dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 r. – formuła 2012 oraz formuła 2017.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 – Formuła 2012, Formuła 2017 oraz może mieć kalkulator prosty*.

Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.


Wyciąg z komunikatu dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r. – formuła 2019.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przezna- czony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 – Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.


Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.- Formuła 2012, 2017 oraz 2019.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

FormułaOznaczenie kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
2019HGT.03Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskiekalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2019EKA.04Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2012 oraz 2017AU.31Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentówkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2012 oraz 2017AU.35Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjikalkulator prosty*, ołówek, gumka
2012 oraz 2017AU.36Prowadzenie rachunkowościkalkulator prosty*, ołówek, gumka
2012 oraz 2017TG.12Planowanie i realizacja usług w recepcjikalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2012 oraz 2017TG.13Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskiekalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2012 oraz 2017TG.16Organizacja żywienia i usług gastronomicznychkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Pełna treść komunikatów dostępna jest na stronie https://cke.gov.pl w zakładce: Egzaminy zawodowe -> Formuła egzaminu -> Harmonogram, komunikaty i informacje.