Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

Wyciąg z komunikatu dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2022 r. – Formuła 2019.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́ , oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań́ na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 – Formuła 2019 oraz może mieć́ kalkulator prosty*. * Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Wyciąg z komunikatu dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r – Formuła 2012 oraz Formuła 2017.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́ , oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań́ na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązują

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.- Formuła 2019, 2012 oraz Formuła 2017.

FormułaOznaczenie kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
2019HGT.03Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskiekalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2012 oraz 2017AU.31Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentówkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2012 oraz 2017TG.12Planowanie i realizacja usług w recepcjikalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2012 oraz 2017TG.13Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskiekalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2012 oraz 2017TG.16Organizacja żywienia i usług gastronomicznychkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2012 oraz 2017AU.35Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjikalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2012 oraz 2017AU.36Prowadzenie rachunkowościkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka