Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim (okres nauki wynosi 5 lat):

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim (okres nauki wynosi 3 lata):