Zdalne nauczanie

Dla wszystkich naszych uczniów i nauczycieli uzyskaliśmy bezpłatny dostęp do pakietu Microsoft Office 365 w wersji online. Jest on dostępny bez instalacji, za pomocą przeglądarki internetowej czy też aplikacji na telefony pracuje on w tzw. chmurze.

Każdy użytkownik posiada tzw. wirtualny pendrive o pojemności 5 TB (5120 GB), 
w którym można: przechowywać, synchronizować oraz udostępniać pliki robocze. 
Do tego celu służy aplikacja OneDrive, na którym można przechowywać dowolne dane. Wszystkie pliki przechowywane w usłudze OneDrive są prywatne, chyba że zdecydujesz się je komuś udostępnić. Pliki można łatwo udostępnić każdej osobie w naszej szkole przez umieszczenie na przykład w folderze Udostępnione wszystkim. Możesz również udostępnić pliki określonym osobom, co umożliwi pracę w grupach.

Pakiet Microsoft Office 365 oprócz wspomnianej powyżej usługi zawiera:
– Microsoft Word online,
– Microsoft Excel online,
– Microsoft PowerPoint online,
– OneNote,
– Oraz wiele więcej aplikacji.

Do zdalnej nauki wykorzystywać będziemy aplikację Microsoft Teams. Aplikacja ta to wspólny obszar roboczy widoczny pod postacią czatu dla współpracujących ze sobą osób. Jednak w przeciwieństwie do zwykłego czatu, Teams w jednym miejscu gromadzi nie tylko konwersacje, ale także pliki, narzędzia, kalendarze, planowanie spotkań, dostęp do różnego typu botów zwiększających produktywność i wiele więcej. Microsoft Teams zawiera również notes zajęć w programie OneNote w aplikacji Teams. Każdy zespół zajęć (np. język polski – klasa 2c) ma własny połączony notes zajęć w programie OneNote. Notes zajęć to cyfrowy notes dostępny dla wszystkich uczestników zajęć, w którym można przechowywać tekst, obrazy, odręczne notatki, załączniki, linki, nagrania dźwiękowe i wideo oraz inną zawartość. Notes zajęć został podzielony następująco:

– Notesy uczniów – prywatna przestrzeń dostępna dla jednego ucznia oraz dla nauczyciela. Nauczyciele mają dostęp do notesów wszystkich uczniów, ale uczniowie widzą tylko własny notes.

– Biblioteka zawartości – obszar tylko do odczytu, w którym nauczyciele mogą udostępniać materiały uczniom.

– Obszar współpracy – obszar, w którym wszystkie osoby w klasie mogą udostępniać zawartość, organizować ją i współpracować ze sobą.

Strona logowania do platformy: https://office.com

Dane do zalogowania:
Dane są dostępne po zalogowaniu do e-dziennika zakładka „Dostęp Office 365”.

Instrukcja pierwszego logowania i połączenia z usługą do aplikacji Microsoft Teams została opublikowana poniżej:

W razie pytań proszę o kontakt drogą e-mailową lub przez e-dziennik. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania dotyczące platformy Microsoft Office 365.

Z wyrazami szacunku,
Sylwester Misiura
admin@zs1.net lub admin@e-szkola.zs1.net