Spotkanie 4c z doradcą zawodowym

21 października klasa IVc uczestniczyła w spotkaniu z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP, Panią Lidia Żak.

„Złap za stery do swojej kariery” to tematyka spotkania. Uczniowie wzięli udział w warsztatach związanych z budowaniem własnej kariery, przedsiębiorczością i zakładaniem firmy. Ponadto złożyli wizytę w działającym zakładzie pracy, gdzie odbyła się dyskusja nt. opłacalności i kosztów prowadzenia firmy.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego młodzież miała możliwość uzyskania informacji dotyczących dalszego kształcenia oraz organizowanych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, jak również zwiedzenia pracowni przedmiotowych.