Echa Akcji Sprzątanie Świata

Grzegorz Mikosza – Główny Koordynator Akcji Sprzątanie Świata – Polska Fundacja Nasza Ziemia, przysłał dla Zespołu Szkół Nr 1 podziękowania za udział młodzieży 29. edycji Akcji Sprzątanie świata – Polska.

Jako wyraz uznania za posprzątanie kawałka Polski szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa będący oficjalnym potwierdzeniem udziału w 29. Akcji Sprzątanie świata – Polska.

,,Wszystkie śmieci są nasze” – 29 Akcja Sprzątanie Świata

Wzorem lat minionych nasza szkoła przyłączyła się do akcji ,,Sprzątania Świata”, która w tym roku przebiegała pod hasłem ,,Wszystkie śmieci są nasze. Finał akcji szkolnej odbył się 16 września 2022r.

W tym roku została przeprowadzona zarówno akcja terenowa i akcja stacjonarna.

Już od rana w piątek uczniowie klas IVaTe, IVbTb, IVdTs, 3AHE, 3CTŻ, 3BSH, 2BSH,3wz pod opieką nauczycieli zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci sprzątali teren wokół szkoły. Sprzątającym sprzyjała pogoda, a dzięki zaangażowanej postawie uczniów udało nam się zebrać 10 worków śmieci, które zostały złożone we wcześniejszym ustalonym punkcie odbioru odpadów. Fotorelację tej akcji prowadziła Aleksandra Pytlak klasa IVa i na żywo umieszczała relację w mediach społecznościowych naszej szkoły.

Natomiast akcja stacjonarna obejmowała akcję plastyczną promującą segregację śmieci – Wszystkie śmieci są nasze” i prelekcję o zasadach segregacji śmieci w szkole i w domu. Nasi uczniowie są osobami o wielu talentach, o czym można było się przekonać i tym razem. Wpłynęły bardzo ciekawe prace plakaty i grafika komputerowa. 

Kamil Przydatek klasa 3c przedstawił uczniom klas 1a,1b,1c,1d,1e, 2a,2b,2c, 3a,3b, 3c oraz 1wz i 3wz ideę akcji „Sprzątanie Świata” oraz krótki poradnik o segregacji i recyklingu śmieci domowych. Młodzież naszej szkoły zna zasady zagospodarowania odpadów, ale musimy pamiętać, że 

Wszystkie śmieci są nasze” i należy o nie odpowiednio zadbać. Spotkanie stacjonatne relacjonowała do mediów społecznościowych Bianka Cimała klasa 3c, a tegoroczną akcję szkolną koordynowały nauczycielki – pani Monika Smolińska i pani Agnieszka Kwiatkowska.

ZŁOTE SZKOŁY NBP – styczeń- marzec 2022

W okresie od stycznia 2022 do marca w Zespół Szkól Nr 1 im. Mikołaja Kopernika,uczniowie klas 3pa i 3pb realizowali projekt – ZŁOTE SZKOŁY NBP – Bezpieczni w finansach osobistych ZŁOTE SZKOŁY NBP to ogólnopolski program, zorganizowany przez Narodowy Bank Polski i skierowany do środowisk szkolnych, jego ideą jest rozwijanie kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia. Celem programu jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów oraz stworzenie sieci szkół zaangażowanych w poszerzanie edukacji ekonomicznej.

Została utworzona Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej i składała się ona  z nauczycieli- Agnieszki Kwiatkowskiej i Agnieszki Bęben  oraz z uczniów klas 3pa i 3pb – Igora Bajerczaka, Oliwii Heneczkowskiej, Mileny Pocheć, Julii Oraniec, Damiana Orłowskiego. W ramach projektu realizowane były zadania:

–    Warsztat uczniowski – Bezpieczne Finanse – Bezpieczne Środowisko. 
Zadanie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez uczniów należących do drużyny z pomocą opiekuna merytorycznego warsztatu utrwalającego praktyczne aspekty wiedzy z zakresu tematu przewodniego edycji. Szkolna drużyna wybrała temat Bezpieczne Finanse- Bezpieczne Środowisko.  

–    Szkolna debata – Bezpieczne Finanse  Zadanie polegało na organizacji debaty szkolnej poświęconej tematowi przewodniemu programu. W dniu 9 marca 2022 w naszej szkole odbyła się debata – Bezpieczne Finanse.Moderatorkami debaty były: panie Agnieszka Bęben i Agnieszka Kwiatkowska Na życzenie uczniów zostali zaproszeni goście w roli ekspertów do spraw bezpieczeństwa bankowego i finansowego oraz bezpieczeństwa tożsamości i cyberprzestępczości. Ekspertem w sprawach ekonomii i bankowości był dr Przemysław Furgacz – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. A ekspertem w zakresie cyberprzestępczości – była pani policjant Anna Waliszewska z Powiatowej Komendy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim z Wydziału Prewencji. Debata Bezpieczne Finansemiała charakter debaty panelowej. Była to ciekawa „lekcja ekonomii i bezpieczeństwa” z ekspertami.

–    Lekcja z ekonomią. Zadanie polegało na przeprowadzeniu lekcji szkolnej na temat przewodni programu podczas dowolnego przedmiotu nauczanego w szkole.  Młodzież ZS Nr 1 uczestniczyła w dwóch lekcjach – Ochrona danych i pieniędzy  przed cyberzagrożeniami. Jakie konsekwencje finansowe niesie kradzież tożsamości? Która została przeprowadzona przez  panią Agnieszką Bęben w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Drugą lekcją była lekcja chemii – Czy karty płatnicze są szkodliwymi plastikami?  przeprowadzona przez panią Agnieszkę Kwiatkowską i łączyła ona ekonomię  z ekologią poprzez świat chemii.

Uroczysta gala online, ogłoszenia wyników odbyła się 28 kwietnia, Drużyna Ambasadorów wraz z innymi uczniami realizującymi projekt uczestniczyła we wspólnym oglądaniu. Zespół Szkół nr 1  otrzymał certyfikat Złotej Szkoły Narodowego Banku Polskiego.

Projekt Złote Szkoły NBP pozwolił ukształtować w uczniach świadomość bezpieczeństwa w finansach i postawy proekologiczne poprzez powiązanie płatności kartami z ochroną środowiska naturalnego. Młodzież z Drużyny Ambasadorów z wielkim zaangażowaniem realizowała zadania konkursowe z tegorocznej edycji i już opracowują pomysły na edycje w przyszłym roku.

Wizyta klasy I b na Warsztatach w BWA

W dniu 19.05.2022 uczniowie klasy 1B pod opieką pani Agnieszki Kwiatkowskiej udali się do Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Gdzie uczestniczyli w warsztatach artystycznych. Po obejrzeniu wystawy pt: „Wielowymiarowość” uczniowie spotkali się z autorem projektu Piotrem Lutyńskim.  

Artysta podzielił się młodzieżą swoją wizją „Wielowymiarowości”, a następnie zachęcił ich do stworzenia własnych prac plastycznych. Spotkanie zainspirowało do spojrzenia na świat i przedmioty w ujęciu ekologicznym. Dzieła Piotra Lutyńskiego wyrażają troskę o środowisko. Tworzenie własnych obrazów było wielką atrakcją dla uczniów, tym bardziej że będą one uwiecznione na ścianach BWA.  

Uczniowie klasy Ib, będą nie tylko w przyszłości dobrymi hotelarzami i spedytorami, ale również są dobrymi artystami.

ZŁOTE SZKOŁY NBP

W okresie od stycznia 2022 do marca w Zespół Szkól Nr 1 im. 

Mikołaja Kopernika,  uczniowie klas 3pa i 3pb realizowali projekt 

– ZŁOTE SZKOŁY NBP – Bezpieczni w finansach osobistych.  

ZŁOTE SZKOŁY NBP to ogólnopolski program, zorganizowany przez Narodowy Bank Polski i skierowany do środowisk szkolnych, jego ideą jest rozwijanie kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia. Celem programu jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów oraz stworzenie sieci szkół zaangażowanych w poszerzanie edukacji ekonomicznej. Więc jest to bardzo adekwatny temat dla młodzieży naszej szkoły.  

Została utworzona Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. U nas składała się ona  z   nauczycieli- pani Agnieszki Bęben i Agnieszki Kwiatkowskiej oraz z uczniów klas 3pa i 3pb – Igora Bajerczaka, Oliwii Heneczkowskiej, Mileny Pocheć, Julii Oraniec, Damiana Orłowskiego.   

Drużyna planowała i przeprowadzała zadania programu. Klasa 3pa i 3pb uczestniczyła

w zdobywaniu niezbędnej wiedzy do wykonania zadań i realizacji zadań programu:  

  • Warsztat uczniowski – Bezpieczne Finanse – Bezpieczne Środowisko. 
    Zadanie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez uczniów należących do drużyny z pomocą opiekuna merytorycznego warsztatu utrwalającego praktyczne aspekty wiedzy z zakresu tematu przewodniego edycji. Szkolna drużyna wybrała temat Bezpieczne Finanse- Bezpieczne Środowisko.  
  • Drugim zadaniem była Szkolna debata – Bezpieczne Finanse  Zadanie polegało na organizacji debaty szkolnej poświęconej tematowi przewodniemu programu. W dniu 9 marca 2022 w naszej szkole odbyła się debata – Bezpieczne Finanse. Moderatorkami debaty były: pani Agnieszka Bęben i pani Agnieszka Kwiatkowska Na życzenie uczniów zostali zaproszeni goście w roli ekspertów do spraw bezpieczeństwa bankowego i finansowego oraz bezpieczeństwa tożsamości i cyberprzestępczości. Ekspertem w sprawach ekonomii i bankowości był dr Przemysław Furgacz – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Biznesu

I Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. A ekspertem w zakresie cyberprzestępczości – była pani policjant Anna Waliszewska z Powiatowej Komendy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim z Wydziału Prewencji. Debata Bezpieczne Finanse miała charakter debaty panelowej. Była to ciekawa „lekcja ekonomii i bezpieczeństwa” z ekspertami.

  • Podsumowaniem projektu szkolnego i trzecim zadaniem była Lekcja z ekonomią. Zadanie polegało na przeprowadzeniu lekcji szkolnej na temat przewodni programu podczas dowolnego przedmiotu nauczanego w szkole.  Młodzież ZS Nr 1uczestniczyła w dwóch lekcjach – Ochrona danych i pieniędzy przed cyberzagrożeniami. Jakie konsekwencje finansowe niesie kradzież tożsamości? Która została przeprowadzona przez panią Agnieszką Bęben w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Drugą lekcją była lekcja chemii 

– Czy karty płatnicze są szkodliwymi plastikami?  przeprowadzona przez panią Agnieszkę Kwiatkowską i łączyła ona ekonomię  z ekologią poprzez świat chemii.  

Projekt Złote Szkoły NBP pozwolił ukształtować w uczniach świadomość bezpieczeństwa w finansach i postawy proekologiczne poprzez powiązanie płatności kartami z ochroną środowiska naturalnego.