Aktualności

Jubileusz 95 – lecia „Ekonomika”

„Ekonomik” ukończył 95 lat. Na uroczystości jubileuszowe przybyli zacni goście: senator RP, a jednocześnie absolwent naszej szkoły – pan Jarosław Rusiecki, starosta Powiatu Ostrowieckiego – pani Marzena Dębniak, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych – pan Mariusz Łata, przedstawiciele Świętokrzyskiego Kuratorium  Oświaty – Kierownik Delegatury Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Oddział w  Ostrowcu Świętokrzyskim  pan Wiesław Gruszka i starszy wizytator pan Robert Filipczak, skarbnik Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pan Sławomir Kijak, nasz absolwent, który reprezentował Prezydenta Miasta pana Jarosława Górczyńskiego, przewodniczący związków zawodowych; pani Agata Adamek i pani Ewa Malec,dyrektorzy ostrowieckich szkół średnich, podstawowych i placówek oświatowych, dyrektor PUP, przedstawiciele pracodawców, rodziców, absolwenci: szef kuchni  czterogwiazdkowego Andel’s Hotel w Łodzi – pan  Mirosław Jabłoński i zastępca szefa kuchni Design Hotels w Krakowie – pan Dawid Pakuła.  Jak na jubileusz przystało było uroczyście, wzruszająco i z klasą.  Obchody święta rozpoczął polonez w wykonaniu uczniów. Przemówienie dyrektora szkoły – pani Agnieszki Kutery –wprowadziło wszystkich w nastrój wspomnień przeplatający się z powiewem teraźniejszości, bo jak głosiło hasło jubileuszu „w przeszłość przenoszą nas wspomnienia, w przyszłość – marzenia”. Wybrzmiały słowa o obecnych osiągnięciach szkoły, których nie byłoby bez pracy  pokoleń dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Ich zadaniem było nie tylko przekazanie solidnej wiedzy, nauka zawodu, ale może przede wszystkim wychowanie porządnego człowieka. Jak podkreśliła pani dyrektor „Jesteśmy szkołą otwartą na nowe doświadczenia, nowe wyzwania; szkołą, która patrzy w przyszłość, z perspektywy teraźniejszości, nie zapominając nigdy o przeszłości”. Słowa wiersza K Kawafisa: „Jeżeli do Itaki wędrować zamierzasz, życzyć sobie winieneś, by długa była wędrówka,pełna przygód i doświadczeń” – stały się życzeniami dla obecnych uczniów naszej szkoły. Społeczność szkolna przyjęła również życzenia i podarunki od zaproszonych gości. Zwieńczeniem uroczystości był niezwykły program artystyczny – magiczna podróż przez lata. Multimedialna prezentacja okraszona słowem – lirycznym i epickim –ukazała historię i teraźniejszość naszej szkoły, jej osiągnięcia w różnych dziedzinach, codzienną  pracę i dni świąteczne. A wszystko przeplecione piosenkami – o tym, co już było, o przyjaźni i miłości, o radości najpiękniejszych dni, małej garści życia i życzeniach, by zawsze iść swoją drogą. Dumą napawał fakt, że wszyscy występujący są naszymi uczniami –mądrymi, utalentowanymi młodymi ludźmi. Obchodziliśmy nasz jubileusz w Dniu Patrona szkoły  – 6. grudnia, a wiec także w dniu świętego Mikołaja, który przynosi prezenty. Nasza  szkoła słynie już z pierniczków, więc szkolni Mikołaje wraz z uroczymi śnieżynkami obdarowali gości piernikowymi podarkami. Piękne chwile jubileuszu podkreślała niezwykła dekoracja w granatowo – błękitnej tonacji. A już dziś zaczynamy odliczanie  do jubileuszu stulecia naszej kochanej szkoły!

Autor zdjęć: Małgorzata Poziomek – klasa III A

„A naszym tropem, dniem i nocą,
Ktoś się przesuwa bez szelestu.
I dobrze wiemy, kto i po co,
Nie mamy przecież lat dwudziestu.
Ale nas nie przestraszy nic już, 
Co się przed ludzkim wzrokiem kryje.
Tyle się już przeżyło w życiu,
Że i śmierć jakoś się przeżyje.”

Jest nieuchronnością ludzkiego życia, iż w miarę jego upływu powoli i niezauważalnie wchodzimy w strefę cienia, że prędzej czy później nadchodzi kres naszego ziemskiego istnienia.

29 listopada br. nadszedł kres ziemskiej pielgrzymki Pana Zygmunta Waszki 
– emerytowanego dyrektora, nauczyciela, pedagoga, wychowawcy wielu pokoleń młodzieży.

2 grudnia w Kolegiacie św. Michała  Archanioła odbyła się  nasza ostatnia Rada Pedagogiczna, nasz ostatni apel, jakże uroczysty. Przyszliśmy tam z potrzeby serca,  podziękować za Jego dobro i piękno.

Pan Zygmunt Waszka urodził się 29 kwietnia 1946 r. w Kochanówce. W 1966 roku ukończył Technikum Hutniczo-Mechaniczne w Ostrowcu Świętokrzyskim i rozpoczął pracę zawodową w Zespole Szkół Zawodowych w Siennie  jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, w której to szkole pracował do października 1968 roku. W 1968 roku rozpoczął też studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu z zakresu mechaniki z przygotowaniem pedagogicznym. Studia ukończył w roku 1973. W latach 1973-1989 i 1994-1996 pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół  Mechaniczno-Hutniczych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od października 1989 roku do czerwca 1990 roku pracował w Wydziale Oświaty na stanowisku inspektora, a w latach 1990-1994 i 1998-2002 był Wiceprezydentem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

1 września 1996 roku objął stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (obecnie Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika), z której to szkoły odszedł w 1998 roku do Urzędu Miasta na  czas pełnienia funkcji Wiceprezydenta.

Za swoją pracę nauczycielską był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał między innymi:
Brązowy Krzyż Zasługi, Nagrodę Ministra oraz wiele nagród Dyrektora Szkoły.
Jednak największa nagroda to wdzięczność i szacunek Jego uczniów, wychowanków 
i współpracowników.

Pan Zygmunt Waszka – nauczyciel po kres swoich dni – był wspaniałym pedagogiem i przyjacielem. Jego spokój, opanowanie, łagodność, a jednocześnie rozsądek dawały poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Zawsze znajdował właściwe rozwiązania, by niejednego z nas pocieszyć i wesprzeć. Mogliśmy zawsze liczyć na Niego. Był naszym prawdziwym przyjacielem, a dopiero na drugim miejscu dyrektorem, do którego drzwi zawsze były otwarte.
Każdy był dla Niego ważny, każdego szanował i cenił. Tego taktu i finezji uczyliśmy się od Niego.
Zawsze umiał docenić nasze sukcesy i osiągnięcia, wesprzeć dobrym słowem. Wydobywał z  innych to, co dobre. Troszczył się o szkołę, z pasją organizował jej życie i zabiegał o  rozwój bazy lokalowej i dydaktycznej. To dzięki Niemu możemy cieszyć się wspaniałą halą sportową, nowoczesnymi pracowniami informatycznymi i językowymi, pięknymi łazienkami i odnowionymi salami lekcyjnymi. Dziękujemy Mu za to. Niech dobry Pan Mu to wynagrodzi. Dziękujemy za każdy gest przychylności, koleżeństwa, życzliwości, dziękujemy za Jego obecność wśród nas, za wszelkie dobro, troskę i przyjaźń. Był właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. 

W minioną sobotę chcieliśmy wspólnotą naszych serc i myśli zaświadczyć o tym, że pamięć o Panu Dyrektorze nie zostanie zatarta. Mimo bólu i smutku pociesza nas świadomość, że teraz dozna prawdziwego szczęścia, „ bo umierać musi ten, kto ma żyć”. 
Pożegnaliśmy Go jako członka szkolnej rodziny, dyrektora, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży, wspaniałego pedagoga, a przede wszystkim dobrego człowieka. Pozostawił 
w historii naszej szkoły pięknie zapisaną kartę.

„Tu Ciebie nie ma, 
Lecz jesteś przecież
I pozostaniesz w jasnym świecie.
Jest coś co mrokom się opiera,
Jest pamięć, ona nie umiera.”

Pozostaniesz Panie Dyrektorze w naszych sercach i w naszej pamięci. Do zobaczenia…

fot. Senator Jarosław Rusiecki

Olimpiada ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach”

W dniu 02.12.2019 roku uczniowie klas II, III i IV Technik Ekonomista, wzięli udział w I etapie Olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.Liczba uczniów biorących udział z roku na rok jest coraz większa. W tym roku uczestniczyło 27 uczniów.

Uczestnicy rozwiązywali zadania testowe przysłane z centrali ZUS. Po sprawdzeniu testy zostały odesłane do weryfikacji  ZUS. Wyniki testów poznamy w styczniu 2020r.

Trzymamy kciuki za naszych uczestników i życzymy sukcesów.

Gala Banków Żywności

Uczennice klasy  III d Patrycja Adamczyk i Klaudia Smardz wraz z przedstawicielem Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskimwzięły udział w uroczystej Gali Banków Żywności w Warszawie, gdzie odebrały z rąk Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki Prezydenta Pani Agaty Kornhauser – Dudy wyróżnienie za zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz osób potrzebujących. Wyróżnienie odebrało prawie 100 najbardziej zaangażowanych społeczników z całej Polski. Uczennicom serdecznie gratulujemy !!!