Podziękowanie absolwentów

Nadeszła właśnie chwila, kiedy przyszło nam się pożegnać. Dla nas, absolwentów, jest to moment szczególny, bo kiedy w nowym roku szkolnym zadzwoni pierwszy dzwonek, nas już tutaj nie będzie.
Dzisiaj zaczynamy kolejny etap swojego życia, a każdy z nas wybiera własną drogę.

Szanowna Dyrekcjo! Drodzy Wychowawcy i Nauczyciele! 

Na Państwa ręce pragniemy złożyć w imieniu wszystkich absolwentów, płynące z serca, podziękowania za czteroletnią współpracę. Były dni lepsze i gorsze, jedynki, czy też nieodrobione zadania domowe. Pierwsze sukcesy, ale i porażki. Dziękujemy za chwile wsparcia, podtrzymania na duchu, a przede wszystkim za mobilizację, która często gdzieś zanikała w nieznanych nikomu okolicznościach.

Spędziliśmy w tej szkole wiele czasu, wiele razem przeżyliśmy, wiele nauczyliśmy się. Wynieśliśmy nie tylko wiedzę merytoryczną, ale także wiele doświadczeń, wspomnień, wspaniałych chwil. I choć czas spędzony w „Ekonomiku”stał się epizodem w grubym tomie naszego życia, był to epizod owocujący w doświadczenie, które pomogli nam zdobywać nasi wychowawcy i nauczyciele.

Nasza czteroletnia podróż dobiega końca. Zabieramy ze sobą bagaż doświadczeń oraz wspomnień i wyruszamy w dalszą drogę. Opuszczamy szkolne mury, ale wszystkie chwile tutaj spędzone będziemy chcieli ocalić od zapomnienia. Teraz możemy powtórzyć słowa Winstona Churchilla: „To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku.” 

Składamy podziękowania za to, że nauczyliście nas, jak żyć i wykorzystywać własne zdolności. Jednocześnie przepraszamy za przykrości, których byliśmy przyczyną. Dziękując, życzymy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Wszystkim Pracownikom Szkoły kolejnych owocnych lat pracy, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Realizujemy projekt w ferie…

Od września 2020 r. w porozumieniu z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego realizujemy projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, priorytet 8Rozwój Edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

W projekcie „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej” uczestniczy 45 uczniów ZS Nr 1  w zawodzie technik hotelarstwa. 

Wsparciem zostanie objętych 180 uczniów z 4 szkół województwa świętokrzyskiego kształcących w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki:

  1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju
  2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach
  3. Zespół Szkół nr 3 w Końskich
  4. Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim (45 uczniów w latach 2020 – 2022).

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach:
–  szkolenie informatora turystycznego, 
– szkolenie z podstaw przewodnictwa turystycznego i  wiedzy o regionie świętokrzyskim,
– zajęcia z zakresu obsługi punktu informacji turystycznej,
– kompetencji językowych (język angielski).

Wszyscy uczestnicy projektu odbędą płatne staże zawodowe w wymiarze 150 godzin u członków ROTWŚ m. in. w biurach podróży, punktach i centrach informacji turystycznej oraz hotelach.

Nasza szkoła otrzymała wsparcie – 20 000 zł  – na doposażenie Szkolnego Punktu Informacji Turystycznej. 

Trzydziestu uczniów aktywnie uczestniczy w zajęciach, przygotowując się do odbycia staży u pracodawców.