Realizujemy projekt w ferie…

Od września 2020 r. w porozumieniu z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego realizujemy projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, priorytet 8Rozwój Edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

W projekcie „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej” uczestniczy 45 uczniów ZS Nr 1  w zawodzie technik hotelarstwa. 

Wsparciem zostanie objętych 180 uczniów z 4 szkół województwa świętokrzyskiego kształcących w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki:

 1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach
 3. Zespół Szkół nr 3 w Końskich
 4. Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim (45 uczniów w latach 2020 – 2022).

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach:
–  szkolenie informatora turystycznego, 
– szkolenie z podstaw przewodnictwa turystycznego i  wiedzy o regionie świętokrzyskim,
– zajęcia z zakresu obsługi punktu informacji turystycznej,
– kompetencji językowych (język angielski).

Wszyscy uczestnicy projektu odbędą płatne staże zawodowe w wymiarze 150 godzin u członków ROTWŚ m. in. w biurach podróży, punktach i centrach informacji turystycznej oraz hotelach.

Nasza szkoła otrzymała wsparcie – 20 000 zł  – na doposażenie Szkolnego Punktu Informacji Turystycznej. 

Trzydziestu uczniów aktywnie uczestniczy w zajęciach, przygotowując się do odbycia staży u pracodawców.

Więcej o: W Hotelu Senator w Starachowicach – wycieczka klas hotelarskich

W Hotelu Senator w Starachowicach – wycieczka klas hotelarskich

Pogłębiając wiedzę z hotelarstwa uczniowie klas drugich wybrali się we wrześniu do Hotelu Senator w Starachowicach, aby zapoznać się ze świadczeniem usług dodatkowych w tym obiekcie. Wspaniałą lekcję zawodu poprowadziła była uczennica naszej szkoły, obecnie recepcjonistka – Patrycja Zasada.

Uczniowie zobaczyli sale konferencyjne, ich wyposażenie i przeznaczenie oraz zapoznali się z usługami świadczonymi w strefie SPA. Młodzież zachwycona była wspaniałymi apartamentami, w tym dwukondygnacyjnym z wanną w sypialni. 

Uczniowie poznali wyposażenie restauracji hotelowej, nowoczesny taras hotelowy oraz zagospodarowanie zewnętrznego grilla. 

Z Hotelu Senator młodzież powędrowała na Szlakowisko – hałdę usypaną z odpadu wielkopiecowego, popularnie zwanego ,,szlaką”. To sztuczne wzgórze zostało zagospodarowane na cele rekreacyjne: powstał amfiteatr, otwarta strefa aktywności, miejsce ogniskowe .

Kolejnym punktem wycieczki było miasto Wąchock, gdzie uczniowie spotkali się z sołtysem oraz mogli przeczytać żartobliwe rymowanki na temat miasta. Ciekawą atrakcją było również poznanie zagospodarowania turystycznego terenu wokół zbiornika na rzece Kamiennej. 

Będąc w Wąchocku nie można zapomnieć o zwiedzaniu późnoromańskiego klasztoru Cystersów, który skrywa prochy legendarnego dowódcy AK Jana Piwnika –  „Ponurego”. 

Podsumowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy – kontynuacja”

21 listopada 2019r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Św. odbyło się podsumowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy – kontynuacja”.  Naszą szkołę objęło poddziałanie 8.5.1 podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Swoją obecnością zaszczycili nas: 
V-ce Starosta Powiatu Ostrowieckiego –  Pan Andrzej Jabłoński
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia ki Spraw Społecznych – Pan Mariusz Łata
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Pani Małgorzata Stafijowska
Dyrektorzy CKZ w Kielcach – Pan Bartosz Prońko i Pan Mariusz Kotarzewski, których powitali uczniowie oraz Dyrektor Szkoły Pani Agnieszka Kutera.

Uczniowie zaprezentowali program artystyczny oraz stoiska, które odzwierciedlały program kursów zawodowych w których uczestniczyli. Uczniowie zaprezentowali pokaz synchroniczny podawania do stołu, taniec zumbę i karaoke w ramach kursu animator czasu wolnego. Szkolna załoga barmańska częstowała bezalkoholowymi drinkami. Młodzi hotelarze przedstawili humorystyczne wspomnienia z płatnych staży. Kursowi kelnerzy nakryli stół dla czterech osób, a uczestnicy kursu manager hotelu  zaprezentowali makiety i rysunki  wymarzonych obiektów hotelowych. Na stoisku carvingu uczennice rzeźbiły w owocach i warzywach.

W efekcie odbytych kursów uczniowie otrzymali:

 • animator czasu wolnego – 20 certyfikatów
 • barman–40 certyfikatów
 • kelner – barista -20 certyfikatów
 • kelner -20 certyfikatów
 • manager hotelu- 20 certyfikatów
 • obsługa recepcji – 10 certyfikatów
 • carving – 10 certyfikatów
 • obsługa turystyki prozdrowotnej (kurs wyjazdowy) – 90 certyfikatów.

Każdy uczeń uczestniczył w zajęciach indywidualnych z doradztwa zawodowego oraz w  zajęciach w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery SPInKA oraz otrzymał wsparcie z kompetencji kluczowych: języka angielskiego – 80 godzin, matematyki – 120 godzin lub przedsiębiorczości – 40 godzin – w zależności od wyboru przez uczestnika. 

Płatne staże zawodowe w wymiarze 150 godzin – odbyło 29uczniów, które realizowano w hotelu: Accademia, Pod Parowozem i Red w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Panorama w Jędrzejowie.

Szkoła otrzymała ponadto wsparcie – około 120 tysięcy – na doposażenie w sprzęt pracowni hotelarskiej oraz obsługi gościa – otrzymaliśmy recepcję, komputery, rzutniki multimedialne, stoły cateringowe oraz krzesła, zastawę i bieliznę stołową.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne kursy.

Bogumiła Baszak
Agnieszka Bęben
Bożena Mazik
Dorota Szczałuba