Informacja dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 
24 sierpnia 2021 r. i rozpocznie się o godz. 9.00. Zdających prosimy o przyjście na godzinę 8.00.

Egzamin z języka polskiego i matematyki odbędzie się w małej sali gimnastycznej (parter), natomiast z języka angielskiego w sali 100 (I piętro).

Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk po wejściu do budynku szkoły, a także posiadania maseczki oraz własnych przyborów i dokumentu tożsamości.