Dzień Języków w „Ekonomiku”

W tradycję naszej szkoły wpisało się coroczne obchodzenie Dnia Języków, które popularyzuje naukę języków obcych. W tym roku uczniowie klas I-III  mieli przedstawić tradycję i kulturę różnych krajów europejskich. Już od rana szkoła tętniła życiem. Uczniowie z zaangażowaniem przygotowywali się do przedstawienia swoich programów artystycznych, quizów i prezentacji.  Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Małgorzata Węglewicz wraz z nauczycielami języków obcych. Pedagodzy przywitali młodzież w różnych językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Następnie rozpoczęły się zmagania konkursowe. Gromkie oklaski towarzyszące występom pokazały, jak bardzo młodzieży podobał się przygotowany program. Występom przyglądało się również Jury w składzie p. dyr. Małgorzata Węglewicz, p. wice- dyr. Agnieszka Kutera, p. pedagog Iwona Adamczyk, p.  Anna Czuba- nauczyciel- bibliotekarz oraz przedstawiciel samorządu szkolnego Wiktor Krzemiński.  Chociaż poziom przygotowania  był bardzo wyrównany, Jury postanowiło przyznać :

I miejsce klasie 3a  (Rosja)

II miejsce ex aequo klasom 3c ( Portugalia) i 2c   (Niemcy)

III miejsce klasie 1b (Francja)

Wyróżnienie otrzymała klasa 3A (Polska)

Nagrodzonym wręczono upominki, a pozostałym nagrody pocieszenia.

Poza zmaganiami artystycznymi, uczniowie poszczególnych klas przygotowali charakterystyczne dania dla danych krajów. Jednocześnie w naszej kawiarence „Jedzenie  Świata” można było spróbować pyszności zarówno na słono jak i na słodko przygotowanych przez klasy  1c, 2c i 3c pod  opieką p. Bożeny Mazik i Danuty Moskalewicz – nauczycieli przedmiotów gastronomicznych .

Uroczystość koordynowały p. Renata Bryła, p. Marta Jarecka  i p. Aneta Krawczyk przy współpracy z nauczycielami  języków obcych.

Dzień Integracyjny w Ekonomiku !

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka Zespół Szkół Nr 1 zorganizował dla wszystkich uczniów imprezę integracyjną pt: Dzień pikniku w Ekonomiku. 

Samorząd szkolny przygotował liczne atrakcje, które miały na celu umilić ten ważny dzień oraz na nowo nawiązać więzi po tak długiej nieobecności młodzieży w szkole. 

Dzień pełen atrakcji rozpoczęliśmy od konkursu na klasowy, najładniejszy kocyk piknikowy.  Uczniowie wykazali się pomysłowością i kreatywnością- Jury pod przewodnictwem Pani Dyrektor Agnieszki Kutery długo zmagało się z wyłonieniem zwycięzcy. Wszystkie kocyki były bardzo barwne i bogato ozdobione, dlatego trudno było wybrać jednego zwycięzcę. Kilka klas zgarnęło główną nagrodę – dzień niepytania w nowym roku szkolnym. 

Uczniowie mogli sprawdzić również swoją wiedzę na temat szkoły i jej oferty edukacyjnej w konkursie przygotowanym przez uczennice 2a w zawodzie technik ekonomista. Jednocześnie odbywały się konkurencje sportowe: przeciąganie liny, hula-hop, żonglowanie piłką, mecze piłki nożnej i siatkowej. Nie zabrakło również popisów taneczno- muzycznych na miarę Mam Talent!!! Występy utalentowanych uczniów naszej szkoły dopełniały program imprezy. 

To był bardzo udany dzień. Wszyscy zakończyli piknik zadowoleni i najedzeni. Mamy nadzieję, że ta forma spędzania Dnia Dziecka na stałe wpisze się w tradycje szkoły. 

W pikniku wystąpili: Julia Hert, Patryk Sztaba (Hip Hop), Igor Bajerczak (HC Bayer), Jakub Paluszkiewicz, Karina Maziarczuk, Alan Czapliński, Kamila Kozieł, Zuzanna Graczak, Krzysztof Świercz.

„Ekonomik pomaga”

Dnia 27.03.2021 r. uczniowie klasy 2d wraz z wychowawczynią p. Renatą Bryłą odwiedzili  schronisko dla bezdomnych psów w Denkówku przekazując  karmę i koce. Młodzież zobowiązała się do systematycznej współpracy ze schroniskiem , w ramach której będą pomagać finansowo stowarzyszeniu, a dodatkowo zajmą się wyprowadzaniem bezdomniaków na spacery.  Inicjatywa uczniów zasługuje na uznanie i pochwałę. Liczymy, że ich postawa będzie wzorem dla innych.