Rekrutacja 2024/2025: · Informacje · Regulamin · Terminy · Złóż wniosek onLine

Aktualności

Szanowni Państwo – Absolwenci „Ekonomika”

W przyszłym roku szkolnym obchodzić będziemy setną rocznicę powstania naszej szkoły. Oficjalne uroczystości planowane są na 6 grudnia 2024r.

W odpowiedzi na zapytania środowiska absolwentów, szkoła inicjuje organizację Zjazdu Absolwentów Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim (oraz szkół, których obecny ZS Nr 1 jest kontynuatorem).

Podobnie jak w czasie poprzednich Zjazdów, deklarujemy wsparcie w pracy organizacyjnej. Na stronie internetowej oraz szkolnych mediach społecznościowych zamieszczane będą informacje związane z organizacją imprezy. W szkole mogą odbywać się spotkania Komitetu organizacyjnego.

Jednak główny ciężar organizacji Zjazdu spoczywa na środowisku absolwentów. Zapraszamy wszystkich chętnych absolwentów i sympatyków szkoły do pracy w Komitecie Organizacyjnym  Zjazdu.

Nie ma znaczenia rok ukończenia szkoły, liczy się chęć poświęcenia czasu, znajomość środowiska absolwentów, otwartość i umiejętność pracy w grupie oraz zmysł organizacyjny.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście do 15.07.2024r.

Dyrekcja i Pracownicy
Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Kopernika
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Stypendia Starosty Powiatu Ostrowieckiego


Miło nam poinformować, że na uroczystej gali wręczenia Stypendiów Starosty Powiatu Ostrowieckiego, w dniu19 czerwca 2024, Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika reprezentowały uczennice Gaja Sternik z klasy 1b, Maja Cisek i Nikola Pela z klasy 1c, Wiktoria Radlak z klasy 2c, Natalia Kroczek z klasy 3c i Zuzanna Zacharska z klasy 4b pod opieką Pani Dyrektor Małgorzaty Węglewicz.

Gaja Sternik została wyróżniona za szczególne osiągnięcia sportowe w różnych zawodach i turniejach na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim.

Ponadto wszystkie Nasze Dziewczyny otrzymały wyróżnienie i podziękowania od Zarządu Powiatu Ostrowieckiego za długoterminowy wolontariat na rzecz potrzebujących podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dziewczyny jesteśmy z WAS dumni!

Udział w projekcie „Młodzi głosują 2024”

Młodzieżowy Klub Europejski działający w Zespole Szkół Nr 1 od 1997 roku w bieżącym roku szkolnym przystąpił po raz 19-ty do ogólnopolskiego projektu edukacji wyborczej „Młodzi głosują” koordynowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do świadomego uczestniczenia w życiu publicznym, dodanie pewności siebie, stworzenie możliwości wyrażenia opinii w ważnych sprawach, a w przyszłości do udziału w wyborach.

W ramach projektu członkowie klubu wraz z opiekunem zrealizowali następujące zadania:

– udział w webinariach: „Pierwsze kroki w projekcie i krótkie warsztaty debatowania dla uczniów i uczennic” i „Młodzi głosują”;
– organizacja debaty oksfordzkiej;
– symulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego;
– lekcje o Unii Europejskiej;
– sporządzenie relacji, sprawozdania z wykonanych działań, wypełnienie ankiety ewaluacyjnej i  zamieszczenie na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W projekcie uczestniczyli członkowie Młodzieżowego Klubu Europejskiego: Oliwia Stępień, Aleksandra Mucha, Karolina Pietras,  Łukasz Łoboda, Martyna Kosiela, Antoni Szczęsny, Igor Dąbrowski, Kacper Tuźnik z klasy 2a,  Kajetan Chudzik, Konrad Pękowski z klasy 1b oraz Kamila Cybularz, Milena Grdeń z klasy 3a.

Grażyna Sowa & Aneta Krawczyk

Lekcja z prof. Leszkiem Balcerowiczem

Młodzież z klasy  1a i 2a Technik Ekonomista w dniu 11.06.2024r., uczestniczyła w lekcji online  organizowanej przez Fundację Warszawskiego Instytutu Bankowości w ramach obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 oraz  Europejskiego Kongresu Finansowego 2024.

Lekcję poprowadził: Profesor Leszek Balcerowicz – ekonomista, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Finansów, Prezes Narodowego Banku Polskiego. Założyciel i przewodniczący Rady think-tanku Forum Obywatelskiego Rozwoju.

 W lekcji udział wzięli również:

  • Prof. dr hab. Dariusz Adamski – Przewodniczący Rady Edukacji Finansowej
  • Dr Tadeusz Białek – Przewodniczący Komitetu Programowego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 i Prezes Związku Banków Polskich

Podczas tej wyjątkowej lekcji prof. Leszek Balcerowicz podzielił się ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu największymi wyzwaniami gospodarczymi oraz refleksjami na temat historycznych, jak i współczesnych wydarzeń ekonomicznych w Polsce i na świecie. Opowiedział również o znaczeniu kluczowych reform gospodarczych i ich wpływie na każdego z nas, w tym także uczniów – przyszłych pracodawców, menedżerów, pracowników i polityków.

Stażyści z Erasmus+  w Ekonomiku!

Nasza szkoła ma stały kontakt z programem Erasmus+, realizując różnorodne przedsięwzięcia promujące tę europejską inicjatywę.

Uczniowie wyjeżdżają na staże zagraniczne, organizujemy  spotkania z kulturą państw, które odwiedzamy, m. in. Włoch, Niemiec, Austrii, Portugalii, Hiszpanii, Irlandii. Spotykamy się także z młodym ludźmi z Europy, którzy przyjeżdżają do Polski w ramach programu Erasmus+. W ramach współpracy naszej szkoły z Akademią Nauk Stosowanych im. J. Gołuchowskiego mogliśmy już po raz kolejny gościć beneficjentów  Erasmus+. W ubiegłym roku było to spotkanie z przedstawicielami Gruzji i Kazachstanu, dziś natomiast mieliśmy możliwość wysłuchania opowieści, obejrzenia prezentacji, wymiany doświadczeń – oczywiście w języku angielskim – z piątką studentów: Nino z Gruzji,  Tarasa i Vitalija z Ukrainy oraz Deivida i Orlando z Albanii.

W Ostrowcu realizują oni staż zagraniczny, ale znaleźli czas, aby spotkać się z uczniami naszej szkoły. Oczywiście nie zabrakło polskich słodyczy i drobnych upominków. Inicjatorką spotkania była opiekunka grupy stażystów  – pani Agnieszka Kwiatkowska. Wsparły Ją panie: Ilona Marzec, Dorota Mazan i Marta Jarecka, a także uczennice klas czwartych: Karina Maziarczuk, Zofia Wojtyła, Weronika Sobczyk, Gabriela Zacharska.