Aktualności

Etap szkolny XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

W Etapie Szkolnym Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, który odbył się 12.10.2021 r., udział wzięło 31 uczniów z klas hotelarskich: 3b, 3AHE, 2a.

Temat przewodni tegorocznej olimpiady, organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy to: „Trendy w polskiej gastronomii hotelowej”.

Konkurs, któremu przewodniczyła Pani Dyrektor Małgorzata Węglewicz,  został przeprowadzony w formie pisemnej. Uczniowie mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru liczący 60 pytań.

Najwyższą liczbę punktów uzyskała uczennica klasy III b Aleksandra Kolasa,

drugie miejsce wywalczył Fabian Jop z klasy III AHE i to oni będą reprezentować naszą szkołę na Etapie Okręgowym Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, który odbędzie się 4 stycznia 2022 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 w  Krakowie.

Życzymy  powodzenia!


Organizatorzy etapu szkolnego,
Edyta Jamróz i Dorota Jaros

Dzień Języków w „Ekonomiku”

W tradycję naszej szkoły wpisało się coroczne obchodzenie Dnia Języków, które popularyzuje naukę języków obcych. W tym roku uczniowie klas I-III  mieli przedstawić tradycję i kulturę różnych krajów europejskich. Już od rana szkoła tętniła życiem. Uczniowie z zaangażowaniem przygotowywali się do przedstawienia swoich programów artystycznych, quizów i prezentacji.  Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Małgorzata Węglewicz wraz z nauczycielami języków obcych. Pedagodzy przywitali młodzież w różnych językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Następnie rozpoczęły się zmagania konkursowe. Gromkie oklaski towarzyszące występom pokazały, jak bardzo młodzieży podobał się przygotowany program. Występom przyglądało się również Jury w składzie p. dyr. Małgorzata Węglewicz, p. wice- dyr. Agnieszka Kutera, p. pedagog Iwona Adamczyk, p.  Anna Czuba- nauczyciel- bibliotekarz oraz przedstawiciel samorządu szkolnego Wiktor Krzemiński.  Chociaż poziom przygotowania  był bardzo wyrównany, Jury postanowiło przyznać :

I miejsce klasie 3a  (Rosja)

II miejsce ex aequo klasom 3c ( Portugalia) i 2c   (Niemcy)

III miejsce klasie 1b (Francja)

Wyróżnienie otrzymała klasa 3A (Polska)

Nagrodzonym wręczono upominki, a pozostałym nagrody pocieszenia.

Poza zmaganiami artystycznymi, uczniowie poszczególnych klas przygotowali charakterystyczne dania dla danych krajów. Jednocześnie w naszej kawiarence „Jedzenie  Świata” można było spróbować pyszności zarówno na słono jak i na słodko przygotowanych przez klasy  1c, 2c i 3c pod  opieką p. Bożeny Mazik i Danuty Moskalewicz – nauczycieli przedmiotów gastronomicznych .

Uroczystość koordynowały p. Renata Bryła, p. Marta Jarecka  i p. Aneta Krawczyk przy współpracy z nauczycielami  języków obcych.

Nasi uczniowie oddali krew i dzielnie reprezentowali szkołę w Wieloboju Sportowym dla Krwiodawców

W środę, 6 października,  9 uczniów z klas II, III i IV oddało krew w Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Chętnych było więcej, ale niestety niski poziom hemoglobiny i małe problemy zdrowotne kilku osób spowodowały dyskwalifikacje czasowe. 

Natomiast w piątek, 8 października, Kinga Wosiek z kl. 3a, Adam Pawłowski z kl.4a, Bartek Ogłaza, Olaf Kądziela i Maciek Kołodziejczyk z kl.3d wywalczyli II miejsce w Wieloboju Sportowym na Gutwinie, który dla oddających krew uczniów wszystkich szkół średnich z Powiatu Ostrowieckiego zorganizowali Polski Czerwony Krzyż i Komisja do Spraw Krwiodawstwa. Celem w/w wydarzenia była integracja honorowych dawców krwi, wspólna zabawa i zdrowa rywalizacja.

Dorota Kępińska i Małgorzata Wieczorek – opiekunki szkolnego koła PCK, HDK i Wolontariatu