Aktualności

„WSPÓLNIE ZAPLANUJEMY PRZYSZŁOŚĆ NASZEGO MIASTA”

Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje pomysły na działania rozwojowe. Z propozycji, które w największym stopniu realizować będą cele/priorytety nowej ścieżki rozwoju miasta, powstaną projekty, które zostaną włączone do Planu Rozwoju Lokalnego i następnie będą w jego ramach realizowane.
Zgłaszając zadanie należy pamiętać, by pomysły były wykonalne, tj. możliwe do wdrożenia przez Gminę lub inny podmiot. W razie potrzeby pracownicy Urzędu Miasta (Wydział Planowania i Rozwoju, nr tel. 41 2672109, 41 26722139, 41 2672209, 41 2672225), codziennie w godzinach pracy urzędu, służyć będą pomocą w jego wypełnieniu.
Można również zadać pytanie drogą elektroniczną na adres: opril@um.ostrowiec.pl
Wypełnione karty pomysłów (w załączniku) należy złożyć do dnia 13 sierpnia 2020 r. w:
Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Jana Głogowskiego 3/5,
Rawka Od Nowa – MOSiR ul. Mickiewicza 32,
Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Siennieńska 54,
lub przesłać drogą mailową na adres: opril@um.ostrowiec.pl

EGZAMINY POPRAWKOWE

EGZAMINY POPRAWKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

25.08.2020 (WTOREK), GODZ. 9.00:
– język polski
– statystyka
– język angielski (klasa II b, III wz)

 26.08.2020 (ŚRODA), GODZ. 9.00:
– matematyka
– język angielski (klasa I d)
– język angielski zawodowy

Stypendia Starosty Ostrowieckiego

W dniu 25 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego miała miejsce uroczystość wręczenia uczniom szkół średnich Stypendiów Starosty Ostrowieckiego w dwóch kategoriach: dydaktycznej i sportowej. Bardzo nam miło, że wśród 11 stypendystów, którzy z rąk Pani Starosty Marzeny Dębniak odebrali czeki i okolicznościowe upominki, znalazła się Katarzyna Szeląg, tegoroczna absolwentka naszego technikum w zawodzie technik ekonomista. Kasia szkołę ukończyła z wyróżnieniem osiągając średnią 5,24. W każdym roku szkolnym uczestniczyła w licznych konkursach przedmiotowych, w bieżącym roku szkolnym w II edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej zdobyła tytuł laureata etapu powiatowego; w Olimpiadzie Wiedzy o ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, który ze względu na stan pandemii stał się etapem ogólnopolskim. Została także finalistką VIII edycji Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto Kasia jest stypendystką III i IV edycji Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych. Jako uczestniczka projektu Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy – kontynuacja zdobyła dodatkowe kwalifikacje uzyskując certyfikaty z zakresu obsługi turystów turystyki prozdrowotnej i carvingu. Obok zainteresowania tematyką ekonomiczną od lat interesuje się turystyką. 

Koniec roku szkolnego stał się również okazją do wyróżnienia innych uczniów, którzy odnieśli różnorodne sukcesy dydaktyczne, artystyczne i sportowe. W grupie wyróżnionych listami gratulacyjnymi znalazła się trójka tegorocznych absolwentów w zawodzie  technik ekonomista (w kategorii dydaktycznej): Wioleta Grzyb – laureatka II edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej; Estera Cudzik – laureatka VIII edycji Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych, tegoroczna stypendystka Prezesa Rady Ministrów;  Piotr Wiśniewski – finalista VII edycji Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych oraz w kategorii sportowej uczeń klasy III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Paweł Wieczorek – członek klubu sportowego  sportów siłowych i kulturystyki „Wiking Starachowice”. Podczas Mistrzostw Polski w Spale (21. – 22. grudnia 2019 r.) zajął I miejsce w trójboju siłowym w kategorii j.18 kat. wag. 93 kg z wynikiem 655 kg oraz I miejsce w wyciskaniu leżąc w kategorii j18 OPEN z wynikiem 586.68 pkt. IPF. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.