Aktualności

Ogłoszenie

Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 r. (poniedziałek) rozpoczynamy wydawanie dyplomów oraz suplementów do dyplomów według indywidualnego harmonogramu przesłanego drogą e-mail.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt telefoniczny 41 263 08 60 lub 41 263 08 70.

Osoby odbierające dokumenty powinny mieć dokument potwierdzający tożsamość, własny długopis oraz maseczkę i rękawiczki.

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19)

Potrzebna krew

Zwracamy się do wszystkich, pełnoletnich uczniów naszej szkoły, którzy chcieliby włączyć się w akcję oddawania krwi, a przy okazji pomóc rodzinie jednej z naszych uczennic. Babcia Weroniki jest w śpiączce i pilnie potrzebuje krwi.

Do poniedziałku zapisujemy chętnych i ustalamy szczegóły donacji. Pobór będzie odbywał się w siedzibie PCK z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa, prawdopodobnie około godz. 11.

Akcja poboru odbędzie się 21 maja 2020 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim na ul. Stodolnej

Jeśli ktoś się zdecyduje prosimy o kontakt przez dziennik albo platformę. D. Kępińska M. Wieczorek