Aktualności

Warsztaty z pierwszej pomocy we współpracy z HCPP

W dniach 27 – 29.10.2019 r. sześcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w warsztatach z pierwszej pomocy, zorganizowanych przez Harcerskie Centrum Pierwszej Pomocy.  Bardzo urozmaicone zajęcia zakończyły się egzaminem i otrzymaniem certyfikatów. Nabyte umiejętności pomogą nam w szkoleniach grupy ratowniczej ,,Ekonomik”.

Próbna ewakuacja

W dniu 29 października 2019 r. o godz. 1030 w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się próbna ewakuacja. Ewakuacja polegała na szybkim i zorganizowanym przemieszczaniu się uczniów i pracowników z miejsc, w których przybywanie mogło zagrażać życiu lub zdrowiu, do rejonów bezpiecznych. Każda szkoła musi wg przepisów posiadać oznaczone drogi ewakuacyjne oraz plan ewakuacji. W przypadku szkół jest to szczególnie ważna sprawa i dlatego co rocznie odbywa się trening ewakuacji, w którym uczestniczą wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Sygnał do ewakuacji dał alarmowy 10 – krotny dzwonek szkolny. Została przeprowadzona ewakuacja uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. W ewakuacji brało udział 438 uczniów, 26 nauczycieli i 9 pracowników administracji i obsługi. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczony drogami ewakuacyjnymi. Ogólny apel na placu wewnętrznym szkoły był potwierdzeniem, że wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zdążyli się ewakuować w wyznaczonym czasie. Nadmienić należy, że na zajęciach z wychowawcą zostały przypomniane zasady ewakuacji oraz drogi, którymi uczniowie opuszczają budynek szkoły. Należy także podkreślić fakt, że uczniowie bez paniki, z dużym zdyscyplinowaniem wykonali zadanie próbnej ewakuacji. Wszystko przebiegło sprawnie. W ćwiczeniu ewakuacyjnym uczestniczyła jednostka straży pożarnej, dla których ewakuowanie szkoły jest ważnym ćwiczeniem doskonalącym umiejętność prowadzenia akcji i współdziałania z władzami szkolnymi. Tak też było tym razem, na prośbę Dyrektora Szkoły w ćwiczeniu udział wzięli funkcjonariusze z KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kawiarenka dla Oskarka

Uczniowie klasy 1c i 4d wraz z panią Bożeną Mazik w dniu 21.10.2019 r. zorganizowali szkolną kawiarenkę, z której całkowity dochód został przeznaczony na leczenie choroby nowotworowej podopiecznego „Fundacji Bo w nas jest Moc” Oskara Kubickiego. 

Uczniowie przygotowali pyszne słodkości, nie zabrakło również sałatek. Wspólnymi siłami udało nam się zebrać 985 zł, za co wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. 

„Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”.

Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim został zakwalifikowany do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”, której organizatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Celem akcji jest wzrost wiedzy uczniów z zakresu przedsiębiorczości, budowanie przedsiębiorczych postaw, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz poznanie, jakie możliwości młodym ludziom dają Fundusze Europejskie oraz jak wspierają tworzenie i rozwój firm.

Akcja skierowana była do nauczycieli i uczniów ze szkół ponadpodstawowych z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

W naszej szkole „Lekcję …” w klasie I d i II d przeprowadziła Urszula Pastuszka – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Zajęcia podzielone były na dwie 45 – minutowe lekcje. Podczas pierwszej z nich uczniowie oglądali film animowany wprowadzający do lekcji, a także uczyli się tworzyć uproszczony model biznesowy (Business Model Canvas) i wypełniać wniosek do Platform startowych dla nowych pomysłów. Podczas drugiej części zajęć uczniowie grali w grę edukacyjną „Czas na Start-up!” Podczas gry uczniowie wcielali się w młodych przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w świecie biznesu. Każdy uczestnik gry rozwijał własny start-up, aby stworzyć ten najlepszy na rynku.

8 edycja Narodowego Czytania

W bieżącym roku odbyła się już 8. edycja Narodowego Czytania.  Nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do tej ogólnopolskiej akcji, którą połączyliśmy z Dniem Komisji Edukacji Narodowej, prezentując wspomnienia autorów lektur wybranych do Narodowego Czytania z czasów, kiedy uczęszczali do szkoły i miewali różne uczniowskie przygody…, co spotkało się z wielkim zainteresowaniem młodzieży.

            Zanim rozpoczęło się czytanie, nie sposób było pominąć milczeniem historyczne wydarzenie – Literacką Nagrodę Nobla dla Olgi Tokarczuk, co podkreśliła w krótkiej prezentacji pisarki Małgorzata Pękalska. Tak więc 11 października okazał się bardzo trafnym literacko terminem Narodowego Czytania w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

            Jako pierwsza wystąpiła Pani Dyrektor Agnieszka Kutera, która przeczytała fragment Sawy Henryka Rzewuskiego. W tytułowej roli Dobrej Pani zaprezentowała się Paulina Siwiec. Życie uczuciowe mecenasa Tomasza  – bohatera Katarynki Bolesława Prusa – przedstawiła Oliwia Szczepanik. Z historią Sachema zapoznał nas Mateusz Zając, zaś Maja Ćwik przeczytała fragment Orki Władysława Stanisława Reymonta. Relacje matki i syna z noweli Dym to rola Magdaleny Kaczmarczyk. Trudne chwile z czasów Powstania Styczniowego na podstawie opowiadania Rozdziobią nas kruki, wrony… przypomnieli Piotr Derlatka i Paweł Grabowski. Charakter dowódcy i jego podwładnych strażaków z opowiadania Brunona Schulza przedstawili Izabela Marzec, Natalia Stolarek i Karol Słowik. 

 Inicjatorką Narodowego Czytania w Zespole Szkół Nr 1 była Pani Małgorzata Pękalska, która razem z Panią Anna Czubą czuwała nad doborem fragmentów, przygotowaniem młodzieży oraz scenografią. 

            Część związana z Dniem Komisji Narodowej to zasługa Pani Doroty Mazan i Pani Ewy Góry. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy za uwagę!