Więcej o: Odbiór Dyplomów

Odbiór Dyplomów

Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza absolwentów do sekretariatu szkoły z roku szkolnego 2018/2019 – klasa III WZ w celu odbioru dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Aby odebrać dokument, należy przedstawić dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość. Jednocześnie informujemy, że dyplomy otrzymują absolwenci, którzy zdali wszystkie egzaminy w danym zawodzie.

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać

Święto Komisji Edukacji Narodowej było w naszej szkole okazją do spotkania uczniów i nauczycieli przygotowanego przez Samorząd Uczniowski.

Anegdoty i wspomnienia o polskich pisarzach związane z nauczycielami i szkołą połączone z fragmentami 8 nowel wybranych do tegorocznej edycji Narodowego Czytania oraz nastrojowymi piosenkami okazały się ciekawym scenariuszem uroczystości.

Zwieńczyły ją życzenia zdrowia, sukcesów zawodowych i szacunku dla nauczycielskiego, trudnego powołania.

Samorząd przekazał również życzenia dla wszystkich pracowników oświaty.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW W „EKONOMIKU”

W tradycję naszej szkoły wpisało się coroczne obchodzenie tego święta, które popularyzuje naukę języków obcych.
Już od rana szkoła tętniła życiem. Młodzież naszej szkoły przedstawiła w sposób żartobliwy tradycję i kulturę różnych krajów europejskich. Występom przyglądali się uczniowie naszej szkoły oraz zaproszeni goście ze szkół podstawowych. Gromkie oklaski towarzyszące występom pokazały, jak bardzo młodzieży podobał się przygotowany dla nich program. Poza zmaganiami artystycznymi, zaproszeni mieli również okazję podziwiać, ale przede wszystkim spróbować, wypieków przygotowanych przez klasy gastronomiczne.
W tym roku były to ciasteczka w barwach flag różnych krajów europejskich.

Dzień Edukacji Narodowej

We wtorek, 8 października, uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Ostrowieckim Browarze Kultury, odznaczeniami i nagrodami zostali uhonorowani nauczyciele gminni i powiatowi.

W tej grupie znaleźli się też pedagodzy z naszej szkoły: Pani Renata Bryła, Pani Ilona Gębora, Pani Edyta Jamróz,
Pani Dorota Jaros, Pani Dorota Szczałuba oraz Panowie Bernard Jaworski i Andrzej Starachowski – odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pan Andrzej Świć otrzymał Nagrodę Starosty Ostrowieckiego.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!