„WSPÓLNIE ZAPLANUJEMY PRZYSZŁOŚĆ NASZEGO MIASTA”

Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje pomysły na działania rozwojowe. Z propozycji, które w największym stopniu realizować będą cele/priorytety nowej ścieżki rozwoju miasta, powstaną projekty, które zostaną włączone do Planu Rozwoju Lokalnego i następnie będą w jego ramach realizowane.
Zgłaszając zadanie należy pamiętać, by pomysły były wykonalne, tj. możliwe do wdrożenia przez Gminę lub inny podmiot. W razie potrzeby pracownicy Urzędu Miasta (Wydział Planowania i Rozwoju, nr tel. 41 2672109, 41 26722139, 41 2672209, 41 2672225), codziennie w godzinach pracy urzędu, służyć będą pomocą w jego wypełnieniu.
Można również zadać pytanie drogą elektroniczną na adres: opril@um.ostrowiec.pl
Wypełnione karty pomysłów (w załączniku) należy złożyć do dnia 13 sierpnia 2020 r. w:
Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Jana Głogowskiego 3/5,
Rawka Od Nowa – MOSiR ul. Mickiewicza 32,
Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Siennieńska 54,
lub przesłać drogą mailową na adres: opril@um.ostrowiec.pl

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w formie transmisji live.

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową w dniu 26.06.2020 r. (piątek) godz. 9:30 na której odbędzie się transmisja live: https://zs1.net/live/

Informacja dla ósmoklasistów

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ustala się możliwość złożenia podpisanego wniosku o przyjęcie do szkoły, podpisanych załączników oraz innych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail szkoły w formacie jednego, wielostronicowego pliku PDF.  

Ważne ogłoszenie!

Drodzy Maturzyści,
prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi egzaminu maturalnego, które zostały wysłane na adres poczty elektronicznej (e-mail).
W przesłanej wiadomości znajdziecie:
– indywidualny harmonogram z przydziałem sal,
– mapkę z oznaczeniem wejść do szkoły,
– wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącego organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. (najważniejsze informacje),
– informacje dla zdających dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Jeśli ktoś nie otrzymał powyższych informacji, prosimy o kontakt: admin@zs1.net