Aktualności

INFORMACJA DLA UCZNIÓW którzy przystępowali do EPKwZ w sesji styczeń- luty 2020.

 W dniu 20 marca 2020 r. ( piątek) zgodnie z planem powinniśmy otrzymać wyniki EPKwZ z sesji styczeń 2020 – będziemy się kontaktować z uczniami za pomocą dziennika elektronicznego i przekazywać Wam indywidualne wyniki egzaminu.

W przypadku niepowodzenia, niezdania egzaminu lub jego części – prosimy uczniów o wypełnienie i przesłanie w formie elektronicznej skanu lub wyraźnego zdjęcia deklaracji na adres e- mail szkoły sekretariat@zs1.net – co umożliwi ponowne zgłoszenie do egzaminów zawodowych lub ich części w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2020 r.

Ważny komunikat !

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Szkoła jest zamknięta dla interesantów.

W sprawach pilnych prosimy kontaktować się telefonicznie (41 263 08 60 lub 41 263 08 70) lub drogą elektroniczną (sekretariat@zs1.net).

Prosimy rodziców, uczniów i nauczycieli o informowanie odpowiednich służb o sytuacjach, które mogą stwarzać zagrożenie epidemiologiczne.
Prosimy o przekazywanie informacji dotyczących powrotów z zagranicy, wysokiej temperatury ciała czy innych niepokojących objawów zdrowotnych.

KONTAKTY TELEFONICZNE
Infolinia Sanepidu: 800-190-590
Numer alarmowy w Sanepidzie Ostrowieckim: 502-664-974

Uczniowie pozostają w domach i ograniczają wychodzenie do minimum.

Policja i Straż Miejska będą spisywały dane uczniów przebywających poza domem.

Uczniowie, którzy zostali wezwani na komisje wojskowe od poniedziałku     16 marca do odwołania nie muszą się tam zgłaszać. 

Bardzo prosimy wszystkich uczniów o czytanie informacji na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym oraz stosowanie się do poleceń nauczycieli dotyczących pracy w domu.

Dyrekcja Szkoły

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych !

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zawieszone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

Ponadto prosimy o systematyczne sprawdzanie wiadomości wysyłanych za pomocą e-dziennika, śledzenia strony internetowej szkoły, stron internetowych: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.

APEL DO PRACODAWCÓW !

W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Jednocześnie informujemy, że w MEN prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki  pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

O dalszych działaniach będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Pełna treść komunikatu jest opublikowana na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Etap regionalny konkursu Turbolandeskunde w naszej szkole

Szwajcaria jest w bieżącym roku szkolnym tematem konkursu Turbolandeskunde, którego II etap miał miejsce w naszej szkole w piątek 6 marca. To już 6 edycja ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, którego prezeską w regionie jest pani Jadwiga Wojsa. W konkursie wzięło udział 7 trzyosobowych drużyn ze szkół ponadpodstawowych regionu: czterech ostrowieckich, dwóch ze Starachowic i jednej ze Skarżyska-Kamiennej. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy IIb:Kamila Kiliańska, Natalia Łapa i Gabriela Szotktóre w grudniu najlepiej w szkole napisały test wiedzy o Szwajcarii, a teraz w rywalizacji międzyszkolnej uplasowały się na  4 miejscu. Konkurs miał formułę ustną. Uczniowie wybierali pytania o różnym stopniu trudności, a pochodziły one z wielu obszarów, m.in. geografii, muzyki, sportu, polityki, literatury, kuchni Szwajcarii.

Na podium znalazły się uczennice II L.O. im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św.: Wiktoria Borowska, Julia Chlebna i Weronika Karbowniczek – I miejsce. To one będą reprezentować nasz region w ogólnopolskim finale konkursu. Tuż za nimi na II miejscu  – drużyna z I L.O. im. J. Słowackiego ze Skarżyska-Kamiennej w składzie: Iga Fabiańska, Zuzanna Ślusarczyk, Wojciech Zych. III miejsce przypadło uczniom: Paulinie Skarbie, Pawłowi Ozdobie i Adamowi Stenclowi z ostrowieckiego L.O. im. Wł. Broniewskiego.

Zwycięzcy otrzymali nagrody, a pozostali uczestnicy upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli  Języka Niemieckiego oraz Wydawnictwo Nowa Era

O poczęstunek i obsługę gastronomiczną zadbali uczniowie z klasy Ic pod opieką p. Bożeny Mazik i p. Ewy Skręt oraz PSNJNWeronika Wójcik i Klaudia Kiec z klasy IIIc czekały na gości i oprowadzały ich po szkole. Za opiekę techniczną nad konkursem odpowiedzialni byli uczniowie Michał Kowalski i Mikołaj Maj z klasy IIIc oraz Adam Mackiewicz z klasy IVe.  

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim zaangażowanym w organizację konkursu serdecznie dziękujemy

Bieg Tropem Wilczym w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wśród około 300 osób, które 1 marca – w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – wzięły udział w VIII edycji projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” było 4 naszych uczniów z klasy I d w zawodzie technik spedytor: Amadeusz Adamski, Mariusz Jurys, Kacper Mgłosiek i Bartek Ogłaza pod opieką Pana Jarosława Combra, nauczyciela wychowania fizycznego. Młodzież wraz ze swym opiekunem, zachęceni do udziału w tym wydarzeniu przez Panią Małgorzatę Wieczorek, nauczycielkę historii, chcieli w ten sposób oddać hołd żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz podtrzymać świadomość historyczną na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków. Nie bez znaczenia była także forma projektu – popularyzacja biegania oraz promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

Wszystkim uczestnikom biegu gratulujemy dotarcia do mety.