Aktualności

Szkoła roku

Nasza szkoła uzyskała nominację do nagrody dla najbardziej przyjaznej i rozwojowej placówki edukacyjnej
w województwie świętokrzyskim w plebiscycie „NAUCZYCIEL NA MEDLA 2019” w kategorii Szkoła Roku.

Nominacja została zgłoszona przez uczniów i ich rodziców. Niewątpliwie jest to dowodem wielkiego uznania i sympatii.

Zapraszamy do oddania na nas głosu. 😊😊🤗🤗 

Żeby zagłosować, proszę wysłać SMS o treści EDI.75 na numer 72355
Koszt 2,46 zł z VAT

Konkurs z okazji 95 – lecia istnienia szkoły !

Temat konkursu: Historia mojej szkoły – 95 lat ,,Kopernika”

Prace mogą ukazywać życie szkoły  w różnorodny sposób, np. w formie plakatów, kolażu, akwarel, rycin bądź innych form.

Mogą przedstawiać:
– postacie związane z historią szkoły  
– zajęcia dodatkowe   
–  krwiodawstwo  
– projekty zagraniczne  
– wycieczki szkolne  
– działalność charytatywna  
– działalność Samorządu Szkolnego 
– inne  

Technika: dowolna 
Format pracy: A1 
Termin oddawania prac: do 30.11.2019 r. do p. Małgorzaty Wieczorek i p. Doroty Kępińskiej. 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane podczas uroczystych obchodów  95- lecia szkoły.

Warsztaty z pierwszej pomocy we współpracy z HCPP

W dniach 27 – 29.10.2019 r. sześcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w warsztatach z pierwszej pomocy, zorganizowanych przez Harcerskie Centrum Pierwszej Pomocy.  Bardzo urozmaicone zajęcia zakończyły się egzaminem i otrzymaniem certyfikatów. Nabyte umiejętności pomogą nam w szkoleniach grupy ratowniczej ,,Ekonomik”.

Próbna ewakuacja

W dniu 29 października 2019 r. o godz. 1030 w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się próbna ewakuacja. Ewakuacja polegała na szybkim i zorganizowanym przemieszczaniu się uczniów i pracowników z miejsc, w których przybywanie mogło zagrażać życiu lub zdrowiu, do rejonów bezpiecznych. Każda szkoła musi wg przepisów posiadać oznaczone drogi ewakuacyjne oraz plan ewakuacji. W przypadku szkół jest to szczególnie ważna sprawa i dlatego co rocznie odbywa się trening ewakuacji, w którym uczestniczą wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Sygnał do ewakuacji dał alarmowy 10 – krotny dzwonek szkolny. Została przeprowadzona ewakuacja uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. W ewakuacji brało udział 438 uczniów, 26 nauczycieli i 9 pracowników administracji i obsługi. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczony drogami ewakuacyjnymi. Ogólny apel na placu wewnętrznym szkoły był potwierdzeniem, że wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zdążyli się ewakuować w wyznaczonym czasie. Nadmienić należy, że na zajęciach z wychowawcą zostały przypomniane zasady ewakuacji oraz drogi, którymi uczniowie opuszczają budynek szkoły. Należy także podkreślić fakt, że uczniowie bez paniki, z dużym zdyscyplinowaniem wykonali zadanie próbnej ewakuacji. Wszystko przebiegło sprawnie. W ćwiczeniu ewakuacyjnym uczestniczyła jednostka straży pożarnej, dla których ewakuowanie szkoły jest ważnym ćwiczeniem doskonalącym umiejętność prowadzenia akcji i współdziałania z władzami szkolnymi. Tak też było tym razem, na prośbę Dyrektora Szkoły w ćwiczeniu udział wzięli funkcjonariusze z KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim.